So'nggi yangiliklar

Davlat mulkchiligidagi tashkilotlar tomonidan jami 44,7 mlrd. so‘m qurilish ishlari bajarildi. Nodavlat mulkchilikdagi tashkilotlar tomonidan esa 1805,0 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari bajarilib, ularning viloyatdagi ulushi mos ravishda 2,4 % va  97,6 % ni tashkil etdi.

Birinchidan, aholi jon boshiga makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni (yalpi ichki mahsulot, aholi daromadlari, sanoat mahsuloti hajmi, iste’mol mahsulotlari hajmi, aholiga ko‘rsatiladigan xizmatlar hajmi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari) hisoblashda foydalaniladi.

2023 yil - Aholini ro‘yxatga olish yuzasidan videolavha